• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Dokumenty - archív

Povinne zverejňované zmluvy

typ názov
Zmluva Webex
Zmluva o dielo Reg.rozvoj.agent.Komárno
Dohoda č.14 - UPSVAR
Koncesná zmluva - ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 18/2011 - Darton s.r.o.
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - Nagyová
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.34/2012 - Špec.cest.práce KOREKT s.r.o.
MET Slovakia
ZSE Energia
ZSE Energia
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
Kúpno-predajná zmluva Mabonex-ŠJ pri ZŠ
Kúpno-predajná zmluva Mabonex-ŠJ pri MŠ
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov
Dohoda č.8/XX/2013/§54 UPSVAR
Dodatok č.5 k poistnej zmluve Union
Zmluva o poskytovaní technickej služby
Dodatok č. 1 k Dohode s UPSVAR
Zmluva o poskytnutí dotácie na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Zmluva o dielo Darton
Príkazná zmluva - Mgr. Csintalan
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Farkašová
Poistná zmluva-Úrazové poistenie UoZ
Poistná zmluva-Úrazové poistenie UoZ
Kúpna zmluva č. 281/2013/2
Licenčná zmluva SOZA
Licenčná zmluva SOZA
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry - NSK Nitra
Zmluva o dielo - CZ CZ Nitra s.r.o.
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Ujváriová Slávka
Zmluva o budúcej kúpnej zmluva - Innovia
Nájomná zmluva - Innovia
Zmluva o dielo - PhDr.Domeová
Dodatok č. 3 k Zmluve o vedení účtovníctva - ZŠ s VJM Pribeta
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva - ZŠ Pribeta
Licenčná zmluva SOZA
Kúpna zmluva - Ujváriová Slávka
Zmluva Komunal energy
Zmluva Komunálna poisťovňa-PZP Fabia
Zmluva Komunálna poisťovňa-PZP Felicia
Zmluva Komunálna poisťovňa-Poistenie majetku a zodp.za škodu-MŠ-inter.tabula
Zmluva Komunálna poisťovňa-Poistenie majetku a zodp.za škodu-MŠ-inter.tabula
Zmluva Komunálna poisťovňa-úrazové poistenie UoZ
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
Dohoda o zabezpečení povinných prác
Zmluva o dielo - Odstránenie neg.účinkov dažďových vôd - Vojnická a Hlavná ul.
Dodatok k zmluve č. 1/2012 - ÚPSVaR
Zmluva o dielo - Metal Servis Recycling s.r.o.
Poistná zmluva - MAZDA
Darovacia zmluva - MAZDA
Darovacia zmluva - Pneu Comp s.r.o.
Zmluva o reklame - KORUND desktop, spol. s r.o.
Príkazná zmluva - Slovenské centrum obstarávania
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-4-7075
Dodatok č. 2 k dohode 21/§51/2012 - abs. prax
Dodatok k hospodarskej zmluve - AgroContract Mliečna farma - Jasová
Zmluva o spolupráci - .A.S.A. Slovensko, spol. s r.o.
Dodatok č. 1/2012/NP V-2
Zmluva o reklame - COOP Jednota Nové Zámky
Zmluva o reklame - ALPINE Slovakia, spol. s.r.o.
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry č. 175/2012
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry č. 174/2012
Dohoda o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť - od 1.6.2012
Dohoda o absolventskej praxi
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-4-7075
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-4-7075
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 11-4-7075
Nájomná zmluva - Karol Klotton - MARGARÉTA
Zmluva o uskutočnení predstavenia - CLIPPERTON
Nájomná zmluva - Katarína Lengyelová
Zmluva č.86563 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Támogatási szerződés - Perbete Községért Alapítvány
ÚPSVaR Komárno - Dohoda o zabezpečení absloventa - Dodatok č. 1
Autorská zmluva - Pándy Lajos: A csodálatos nagykendő
Zmluva o dielo č. 1603/2012 - Minimalizácia negatívnych účinkov dažďových vôd v intraviláne obce Pribeta
Zmluva o dielo č. 9/2012 - Nájomné byty 9 b.j.
Zmluva o dielo č. 8/2012 - Nájomné byty nižší štandard
DODATOK Č. 1/ DZ221401205310101 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ÚPSVaR Komárno - Dohoda o zabezpečení absloventa
Dodatok č. 1 k Obchodnej zmluve - SAS Sukola s.r.o.
Mandátna zmluva - Revitalizácia centrálnej zóny obce Pribeta - stavebný dozor
Zmluva o dielo č. 112.2176 - Revitalizácia centrálnej zóny obce Pribeta
Zmluva o pôžičke - Szeifer
Zmluva o poskytnutí služieb - Ext.manažment projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce Pribeta
Dodatok k zmluve - SPP
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Dohoda o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
Zmluva o poskytnutí podpory z POD 2011
Zmluva o dielo - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ Pribeta
Nájomná zmluva - rímskokatolícky cintorín
Dodatok k zmluve - KORUND DESKTOP
Dodatok k zmluve - ENGEL s.r.o.
Dodatok k zmluve - AGROPRET PULZ
Kúpna zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Nájomná zmluva
Dodatok k nájomnej zmluve
Zmluva o úvere
Dohoda o biankozmenke
Zámenná zmluva
Nájomná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Poistná zmluva
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme
Poistná zmluva
Poistná zmluva

Povinne zverejňované faktúry

typ názov
Október 2013
September 2013
August 2013
Júl 2013
Jún 2013
Máj 2013
Apríl 2013
Marec 2013
Február 2013
Január 2013
December 2012
November 2012
október 2012
september 2012
august 2012
Júl 2012
Jún 2012
Máj 2012
Apríl 2012
Marec 2012
Február 2012
Január 2012
December 2011
November 2011
Október 2011
September 2011
August 2011
Júl 2011
Jún 2011
Máj 2011
Apríl 2011
Marec 2011
Február 2011
Január 2011


Zmluvy a faktúry Základnej školy, Pavilón B, Školská 26, Pribeta

typ názov
Faktúry - 01-09.2013
Zmluva - Výsk.ústav
Zmluva o rámcových podmienkach
Darovacia zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva - OÚ Pribeta
Kúpna zmluva PD Tvrdošovce
Darovacia zmluva PD Tvrdošovce
Faktúry za rok 2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - TELEKOM
Zmluva - používanie edukačných programov - LUMI.SK
Zmluva - ovocný program - PD Tvrdošovce
Zmluva - súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Zmluva - vedenie účtovníctva
Faktúry za rok 2011

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: