• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.pribeta.sk spravuje Obec Pribeta a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Pribeta

Adresa:
Obecný úrad Pribeta
Hlavná 113
946 55 Pribeta

IČO: 00 306 649

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Hurbanovo a jeho okolie
Počet obyvateľov: 2915
Rozloha: 4280 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1312

Všeobecné informácie: info@pribeta.sk
Podateľňa: podatelna@pribeta.sk
Starosta: Norbert Zsitva,  e-mail: starosta@pribeta.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@pribeta.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 035 / 769 31 01       
Fax.:  035 / 769 33 40
E-mail: sekretariat@pribeta.sk

Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ, sona.zahorcsekova@pribeta.sk
Alžbeta Klottonová, mzdová účtovníčka, alzbeta.klottonova@pribeta.sk
Monika Pinkeová, sociálne veci, pokladníčka, monika.pinkeova@pribeta.sk
Ing. Gabriela Laczová, účtovníčka, gabriela.laczova@pribeta.sk
Bc. Zuzana Hóková, dane a poplatky, zuzka.hokova@pribeta.sk
Andrea Szabó, sekretárka, matrikárka, andrea.szabo@pribeta.sk

Kompetencie:
Obec Pribeta je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Pribeta je zriadený v Hurbanove.

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok 7:30 - 12:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 13:00


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Elérhetőség:

Obec Pribeta
Hlavná 113
946 55 Pribeta

Tel.: +421 35 769 31 01
Fax: +421 35 769 33 40
E-mail: obec@pribeta.sk

Általános tájékoztatás: info@pribeta.sk
Iktató: podatelna@pribeta.sk
Polgármester: Zsitva Norbert,  e-mail: starosta@pribeta.sk
Tájékoztatás a weboldal feltöltéséről: admin@pribeta.sk

Titkárság: 
Tel.:
 035 / 769 31 01       
Fax.:  035 / 769 33 40
E-mail: sekretariat@pribeta.sk

Ing. Soňa Zahorcseková, hivatalvezető, sona.zahorcsekova@pribeta.sk
Alžbeta Klottonová, bérelszámoló, alzbeta.klottonova@pribeta.sk
Monika Pinkeová, sociális ügyek, pénztár, monika.pinkeova@pribeta.sk
Ing. Gabriela Laczová, könyvelés, gabriela.laczova@pribeta.sk
Bc. Zuzana Hóková, adók és illetékek, zuzka.hokova@pribeta.sk
Andrea Szabó, titkárság, anyakönyvvezető, andrea.szabo@pribeta.sk

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: