• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Verejné obstarávanie

Obec Pribeta je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Obec Pribeta
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
Štatutárny zástupca: Norbert Zsitva, starosta obce
Číslo účtu: 9019031/5200
IČO: 00306649, DIČ: 2021029351
Telefón: +421 035 76 93 101

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Pribeta v zmysle zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.    

(2476.7 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: