• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás

Najrozumnejšia  cesta je v prevencii. Nesprávne rozhodnutia starostov a následné odstraňovanie dôsledkov  nestojí málo peňazí. Tie navyše neťahajú z vlastného vrecka.

Teraz prosím venujte pozornosť  projektu Slobody zvierat.

                                                                                    Koordinátorka projektu, Romana Březinová

Mikročíp je záruka presnej identifikácie – nezameniteľného označenia zvieraťa. Prečo je nutné  zavádzať celoplošné  čipovanie zvierat, ktoré nie sú označené tetovaním?

Nedôsledná evidencia vedie k zbytočnej strate finančných prostriedkov, z ktorých môžu obce  úspešne podporovať humánnu reguláciu počtu túlavých zvierat.

Každé čipované zviera je automaticky evidované. Každý odchytený pes s mikročipom má svojho chovateľa. Označovanie zvierat musí byť vykonávané tak, aby chovateľ nemal možnosť zaprieť svojho psa pri jeho odchyte.

Ako sa dá zabrániť nekontrolovateľnému rozmnožovaniu psov v obciach?

Jediným humánnym spôsobom je kastrácia psov a sterilizácia súk. Vykastrované zvieratá nemajú potrebu opúšťať svoje teritórium. Agresivita  podmienená sexuálnymi pudmi je čiastočne eliminovaná. 

                 Veľmi častou argumentáciou zo strany vedenia miest a obcí je, že z iných miest prichádzajú autá, ktoré za jazdy vyhadzujú psov, šteniatka a kotné suky. Tento fakt berieme úplne seriózne. No  mal by viesť starostov obcí ešte k väčšej snahe motivovať chovateľov k zodpovednosti a k humánnym opatreniam.  

 Financovanie  nelegálneho odchytu psov, je ako hádzanie do bezodnej studne

                Ruku  na srdce! Od prvých demokratických volieb na Slovensku sa väčšina starostov a primátorov  nezaoberala problémom túlavých psov a ich nekontrolovateľným rozmnožovaním.

Je to už viac ako 20 rokov  a situácia sa len zhoršuje, zázrak sa teda nekonal. Mestá a obce využívajú služby podnikateľov/šarhov/, so živnostenským oprávnením v oblasti asanačných služieb. Ničím iným ako len týmto oprávnením. Ich pôsobenie a hlavne ďalšie nakladanie zo zvieratami je absolútne protizákonné a nehumánne. Boli a žiaľ ešte stále sme svedkami stoviek prípadov utýraných a kruto usmrtených zvierat. http://www.aktuality.sk/clanok/170386/sloboda-zvierat-tulave-psy-koncia-v-hrncoch-romov-z-krompach/

                Krátky efekt a potreba  opakovaného  využívania služieb  šarhov je len dôkazom opakovaného potreby týchto odchytov. Jedno rázové  odchyty sú neefektívne – nevedú k stabilizácii túlavých psov v obci.

                Obce by mali finančné stíhať  chovateľov, ktorí  svojim psom nezabraňujú  vo voľnom pohybe po obci  - vo väčšine prípadov sa jedná stále o tých istých psov a ich majiteľov. Opakovaný odchyt je len zbytočným  a nenávratným čerpaním financií z rozpočtu obce.

Kde na to vziať a pri tom nekradnúť

                Daň za psa je práve ten správny prostriedok, ktorým máte jedinečnú možnosť  zviditeľniť nutnosť a správnosť  kastrácií a čipovania. Výškou dane za psa a následnými  úľavami z  dane za psa vykastrovaného, za psa označeného mikročipom, alebo tetovaním sa aktívne  zapojíte do preventívnych opatrení.

                Chovateľ  ktorý nechce preventívne opatrenia rešpektovať je finančne znevýhodnený. Zavedenie ´ dobrej evidencie a pravidelnej kontroly´ je  zárukou, že v prípade nutnosti humánneho odchytu, bude mať obec dostatok prostriedkov na jeho financovanie.

    

               V mnohých obciach a mestách prosperujú chovatelia, ktorí  podnikajú v rozmnožovaní psov bez odvádzania dane z príjmu. Tieto finančné zdroje sú pre obce pravdepodobne nezaujímavé, čo je pre nás zarážajúce. Ponuky chovateľov nájdete na inzertných webových stránkach,  napríklad tu:  www.bazos.sk , www.ipes.sk, www.bazar.sk  a ďalších.

Tam kde iná cesta nevedie, je potrebná pomoc zo strany obce

      V problémových oblastiach ako sú rómske komunity, bezdomovci a sociálne slabší spoluobčania je pomoc bezpodmienečne potrebná.  S vlastnou  iniciatívou v tomto prípade nemožno počítať (nedostatok finančných prostriedkov, neuvedomenie si potreby kastračného zákroku). V takýchto komunitách je nárast populácie psov najväčšia. Avšak podmienkou je finančné krytie zo strany obce.

Záujemcovia o zapojenie sa do kastračného programu pre psov v obci Pribeta sa môžu hlásiť u obecných policajtov.

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška - nájomné byty 6 b.j. - stavebné povolenie
Materská škola - oznámenie o začatí stavebného konania
Úroveň vytriedenia
Verejná vyhláška - začatie územného konania - závlahový systém - Agrocontract Mikuláš, a.s.
Verejná vyhláška - príjazdová komunikácia k nájomným bytom
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén
Registrácia ošípaných
Voľby prezidenta SR - A Szlovák Köztársaság elnökének választása
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
Nasledovné zasadnutie OZ: 2.4.2019 o 17:00 na obecnom úrade
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: