Názov obcehttp://pribeta.skWed, 17 Oct 2018 09:10:01 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Oznámenie - hlásenie v miestnom rozhlase / Értesítés - jelentés a helyi hangszóróban]]>http://pribeta.sk/---20-oznamenie---hlasenie-v-miestnom-rozhlase--ertesites---jelentes-a-helyi-hangszorobanMon, 25 Nov 2013 14:12:00 +0100http://pribeta.sk/---20-oznamenie---hlasenie-v-miestnom-rozhlase--ertesites---jelentes-a-helyi-hangszoroban<![CDATA[Používanie jazyka národnostnej menšiny - A kissebségi nyelv használata]]>http://pribeta.sk/---16-pouzivanie-jazyka-narodnostnej-mensiny---a-kissebsegi-nyelv-hasznalataTue, 19 Nov 2013 13:36:00 +0100http://pribeta.sk/---16-pouzivanie-jazyka-narodnostnej-mensiny---a-kissebsegi-nyelv-hasznalata<![CDATA[Oznámenie - výrub stromov]]>http://pribeta.sk/---10-oznamenie---vyrub-stromovTue, 19 Nov 2013 13:27:00 +0100http://pribeta.sk/---10-oznamenie---vyrub-stromov<![CDATA[Oznámenie/Értesítés - zubný lekár/fogorvos]]>http://pribeta.sk/---9-oznamenieertesites---zubny-lekarfogorvosTue, 19 Nov 2013 13:26:00 +0100http://pribeta.sk/---9-oznamenieertesites---zubny-lekarfogorvos<![CDATA[Oznámenie/Értesítés - Budova bývalej škôlky/A volt óvoda épülete]]>http://pribeta.sk/---5-oznamenieertesites---budova-byvalej-skolkya-volt-ovoda-epuleteTue, 19 Nov 2013 12:12:00 +0100http://pribeta.sk/---5-oznamenieertesites---budova-byvalej-skolkya-volt-ovoda-epulete<![CDATA[Oznámenie/Értesítés - Prenajímame voľné priestory/szabad helyiségek bérelhetők]]>http://pribeta.sk/---4-oznamenieertesites---prenajimame-volne-priestoryszabad-helyisegek-berelhetokTue, 17 Apr 2012 16:52:00 +0200http://pribeta.sk/---4-oznamenieertesites---prenajimame-volne-priestoryszabad-helyisegek-berelhetok<![CDATA[Nasledovné zasadnutie OZ: 4.9.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade]]>http://pribeta.sk/---11-nasledovne-zasadnutie-oz-492018-o-1700-hod-na-obecnom-uradeTue, 19 Nov 2013 13:27:00 +0100http://pribeta.sk/---11-nasledovne-zasadnutie-oz-492018-o-1700-hod-na-obecnom-urade<![CDATA[KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - ROK 2018]]>http://pribeta.sk/---25-kalendar-zvozu-separovaneho-odpadu---rok-2018Mon, 12 May 2014 13:46:00 +0200http://pribeta.sk/---25-kalendar-zvozu-separovaneho-odpadu---rok-2018<![CDATA[VIZUALIZÁCIA PLÁNOVANÉHO HLAVNÉHO NÁMESTIA - AZ ÚJ FŐTÉR LÁTVÁNYTERVE]]>http://pribeta.sk/---37-vizualizacia-planovaneho-hlavneho-namestia---az-j-foter-latvanyterveFri, 30 May 2014 21:32:00 +0200http://pribeta.sk/---37-vizualizacia-planovaneho-hlavneho-namestia---az-j-foter-latvanyterve<![CDATA[Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014]]>http://pribeta.sk/---44-vysledky-volieb-do-samospravy-obce-pribeta-15112014Sun, 16 Nov 2014 05:22:00 +0100http://pribeta.sk/---44-vysledky-volieb-do-samospravy-obce-pribeta-15112014<![CDATA[Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás ]]>http://pribeta.sk/---48-kastracny-projekt-pre-psov---kutya-ivartalanitas-Mon, 16 Feb 2015 15:24:00 +0100http://pribeta.sk/---48-kastracny-projekt-pre-psov---kutya-ivartalanitas-<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába]]>http://pribeta.sk/---56-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky---532016---valasztasok--a-szlovak-koztarsasag-nemzeti-tanacsabaFri, 13 Nov 2015 11:40:00 +0100http://pribeta.sk/---56-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky---532016---valasztasok--a-szlovak-koztarsasag-nemzeti-tanacsaba<![CDATA[Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében]]>http://pribeta.sk/---67-zmena-ordinacnych-hodin-detskej-lekarky---valtozas-a-gyermekorvos-rendelesi-idejebenFri, 30 Dec 2016 12:41:00 +0100http://pribeta.sk/---67-zmena-ordinacnych-hodin-detskej-lekarky---valtozas-a-gyermekorvos-rendelesi-idejeben<![CDATA[Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022 ]]>http://pribeta.sk/---69-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2017--2022-Wed, 01 Feb 2017 14:28:00 +0100http://pribeta.sk/---69-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2017--2022-<![CDATA[Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024 ]]>http://pribeta.sk/---70-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce--2017---2024-Wed, 01 Feb 2017 14:31:00 +0100http://pribeta.sk/---70-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce--2017---2024-<![CDATA[Komunitné centrum - Közösségi központ]]>http://pribeta.sk/---71-komunitne-centrum---kozossegi-kozpontWed, 29 Mar 2017 13:00:00 +0200http://pribeta.sk/---71-komunitne-centrum---kozossegi-kozpont<![CDATA[Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta]]>http://pribeta.sk/---72-znizenie-energetickej-narocnosti-budovy-oc-pribetaSun, 11 Feb 2018 21:03:00 +0100http://pribeta.sk/---72-znizenie-energetickej-narocnosti-budovy-oc-pribeta<![CDATA[Ochrana osobných údajov]]>http://pribeta.sk/---77-ochrana-osobnych-udajovFri, 25 May 2018 09:07:00 +0200http://pribeta.sk/---77-ochrana-osobnych-udajov<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí: Informácie pre voliča - Választások a helyi önkormányzati szervekbe: Tájékoztatás a választók számára]]>http://pribeta.sk/---81-volby-do-organov-samospravy-obci-informacie-pre-volica---valasztasok-a-helyi-onkormanyzati-szervekbe-tajekoztatas-a-valasztok-szamaraWed, 11 Jul 2018 15:06:00 +0200http://pribeta.sk/---81-volby-do-organov-samospravy-obci-informacie-pre-volica---valasztasok-a-helyi-onkormanyzati-szervekbe-tajekoztatas-a-valasztok-szamara<![CDATA[Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pribeta – Perbete község választókerületeinek és képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018 évi önkormányzati választásokhoz]]>http://pribeta.sk/---82-urcenie-volebnych-obvodov-a-poctu-poslancov-v-nich-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-2018-v-obci-pribeta--perbete-kozseg-valasztokeruleteinek-es-kepviselok-szamanak--meghatarozasara-az-egyes-valasztokeruletekben-a-2018-evi-onkormanyzati-valasztasokhozWed, 11 Jul 2018 15:24:00 +0200http://pribeta.sk/---82-urcenie-volebnych-obvodov-a-poctu-poslancov-v-nich-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-2018-v-obci-pribeta--perbete-kozseg-valasztokeruleteinek-es-kepviselok-szamanak--meghatarozasara-az-egyes-valasztokeruletekben-a-2018-evi-onkormanyzati-valasztasokhoz<![CDATA[Oznámenie o počte obyvateľov obce]]>http://pribeta.sk/---85-oznamenie-o-pocte-obyvatelov-obceWed, 29 Aug 2018 20:54:00 +0200http://pribeta.sk/---85-oznamenie-o-pocte-obyvatelov-obce<![CDATA[Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie]]>http://pribeta.sk/---86-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisieMon, 03 Sep 2018 13:06:00 +0200http://pribeta.sk/---86-menovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie<![CDATA[Zverejnenie mailovej adresy]]>http://pribeta.sk/---87-zverejnenie-mailovej-adresyFri, 07 Sep 2018 08:54:00 +0200http://pribeta.sk/---87-zverejnenie-mailovej-adresy<![CDATA[Vytvorenie volebných okrskov]]>http://pribeta.sk/---88-vytvorenie-volebnych-okrskovTue, 11 Sep 2018 13:21:00 +0200http://pribeta.sk/---88-vytvorenie-volebnych-okrskov<![CDATA[Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov]]>http://pribeta.sk/---89-zverejnenie-zoznamu-zaregistrovanych-kandidatovTue, 02 Oct 2018 13:07:00 +0200http://pribeta.sk/---89-zverejnenie-zoznamu-zaregistrovanych-kandidatov<![CDATA[Verejná vyhláška - odstránenie rodinného domu - Gluchová, Szetei]]>http://pribeta.sk/---90-verejna-vyhlaska---odstranenie-rodinneho-domu---gluchova-szeteiTue, 02 Oct 2018 15:29:00 +0200http://pribeta.sk/---90-verejna-vyhlaska---odstranenie-rodinneho-domu---gluchova-szetei<![CDATA[Verejná vyhláška - odstránenie rodinného domu - Slaninová, Korbel]]>http://pribeta.sk/---91-verejna-vyhlaska---odstranenie-rodinneho-domu---slaninova-korbelTue, 02 Oct 2018 15:33:00 +0200http://pribeta.sk/---91-verejna-vyhlaska---odstranenie-rodinneho-domu---slaninova-korbel