Názov obcehttp://pribeta.skTue, 20 Feb 2018 10:51:58 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Oznámenie - hlásenie v miestnom rozhlase / Értesítés - jelentés a helyi hangszóróban]]>http://pribeta.sk/---20-oznamenie---hlasenie-v-miestnom-rozhlase--ertesites---jelentes-a-helyi-hangszorobanMon, 25 Nov 2013 14:12:00 +0100http://pribeta.sk/---20-oznamenie---hlasenie-v-miestnom-rozhlase--ertesites---jelentes-a-helyi-hangszoroban<![CDATA[Používanie jazyka národnostnej menšiny - A kissebségi nyelv használata]]>http://pribeta.sk/---16-pouzivanie-jazyka-narodnostnej-mensiny---a-kissebsegi-nyelv-hasznalataTue, 19 Nov 2013 13:36:00 +0100http://pribeta.sk/---16-pouzivanie-jazyka-narodnostnej-mensiny---a-kissebsegi-nyelv-hasznalata<![CDATA[Oznámenie - výrub stromov]]>http://pribeta.sk/---10-oznamenie---vyrub-stromovTue, 19 Nov 2013 13:27:00 +0100http://pribeta.sk/---10-oznamenie---vyrub-stromov<![CDATA[Oznámenie/Értesítés - zubný lekár/fogorvos]]>http://pribeta.sk/---9-oznamenieertesites---zubny-lekarfogorvosTue, 19 Nov 2013 13:26:00 +0100http://pribeta.sk/---9-oznamenieertesites---zubny-lekarfogorvos<![CDATA[Oznámenie/Értesítés - Budova bývalej škôlky/A volt óvoda épülete]]>http://pribeta.sk/---5-oznamenieertesites---budova-byvalej-skolkya-volt-ovoda-epuleteTue, 19 Nov 2013 12:12:00 +0100http://pribeta.sk/---5-oznamenieertesites---budova-byvalej-skolkya-volt-ovoda-epulete<![CDATA[Oznámenie/Értesítés - Prenajímame voľné priestory/szabad helyiségek bérelhetők]]>http://pribeta.sk/---4-oznamenieertesites---prenajimame-volne-priestoryszabad-helyisegek-berelhetokTue, 17 Apr 2012 16:52:00 +0200http://pribeta.sk/---4-oznamenieertesites---prenajimame-volne-priestoryszabad-helyisegek-berelhetok<![CDATA[Nasledovné zasadnutie OZ: 6.2.2018 o 17:00 hod. na obecnom úrade]]>http://pribeta.sk/---11-nasledovne-zasadnutie-oz-622018-o-1700-hod-na-obecnom-uradeTue, 19 Nov 2013 13:27:00 +0100http://pribeta.sk/---11-nasledovne-zasadnutie-oz-622018-o-1700-hod-na-obecnom-urade<![CDATA[KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - ROK 2018]]>http://pribeta.sk/---25-kalendar-zvozu-separovaneho-odpadu---rok-2018Mon, 12 May 2014 13:46:00 +0200http://pribeta.sk/---25-kalendar-zvozu-separovaneho-odpadu---rok-2018<![CDATA[VIZUALIZÁCIA PLÁNOVANÉHO HLAVNÉHO NÁMESTIA - AZ ÚJ FŐTÉR LÁTVÁNYTERVE]]>http://pribeta.sk/---37-vizualizacia-planovaneho-hlavneho-namestia---az-j-foter-latvanyterveFri, 30 May 2014 21:32:00 +0200http://pribeta.sk/---37-vizualizacia-planovaneho-hlavneho-namestia---az-j-foter-latvanyterve<![CDATA[Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014]]>http://pribeta.sk/---44-vysledky-volieb-do-samospravy-obce-pribeta-15112014Sun, 16 Nov 2014 05:22:00 +0100http://pribeta.sk/---44-vysledky-volieb-do-samospravy-obce-pribeta-15112014<![CDATA[Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás ]]>http://pribeta.sk/---48-kastracny-projekt-pre-psov---kutya-ivartalanitas-Mon, 16 Feb 2015 15:24:00 +0100http://pribeta.sk/---48-kastracny-projekt-pre-psov---kutya-ivartalanitas-<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába]]>http://pribeta.sk/---56-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky---532016---valasztasok--a-szlovak-koztarsasag-nemzeti-tanacsabaFri, 13 Nov 2015 11:40:00 +0100http://pribeta.sk/---56-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky---532016---valasztasok--a-szlovak-koztarsasag-nemzeti-tanacsaba<![CDATA[Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében]]>http://pribeta.sk/---67-zmena-ordinacnych-hodin-detskej-lekarky---valtozas-a-gyermekorvos-rendelesi-idejebenFri, 30 Dec 2016 12:41:00 +0100http://pribeta.sk/---67-zmena-ordinacnych-hodin-detskej-lekarky---valtozas-a-gyermekorvos-rendelesi-idejeben<![CDATA[Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022 ]]>http://pribeta.sk/---69-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2017--2022-Wed, 01 Feb 2017 14:28:00 +0100http://pribeta.sk/---69-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2017--2022-<![CDATA[Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024 ]]>http://pribeta.sk/---70-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce--2017---2024-Wed, 01 Feb 2017 14:31:00 +0100http://pribeta.sk/---70-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce--2017---2024-<![CDATA[Komunitné centrum - Közösségi központ]]>http://pribeta.sk/---71-komunitne-centrum---kozossegi-kozpontWed, 29 Mar 2017 13:00:00 +0200http://pribeta.sk/---71-komunitne-centrum---kozossegi-kozpont<![CDATA[Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta]]>http://pribeta.sk/---72-znizenie-energetickej-narocnosti-budovy-oc-pribetaSun, 11 Feb 2018 21:03:00 +0100http://pribeta.sk/---72-znizenie-energetickej-narocnosti-budovy-oc-pribeta