Názov obcehttp://pribeta.skTue, 28 Jan 2020 10:40:08 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Zámer predaja a prenájmu nehnuteľností]]>http://pribeta.sk/---112-zamer-predaja-a-prenajmu-nehnutelnostiSat, 16 Feb 2019 16:50:00 +0100http://pribeta.sk/---112-zamer-predaja-a-prenajmu-nehnutelnosti<![CDATA[Oznámenie - hlásenie v miestnom rozhlase / Értesítés - jelentés a helyi hangszóróban]]>http://pribeta.sk/---20-oznamenie---hlasenie-v-miestnom-rozhlase--ertesites---jelentes-a-helyi-hangszorobanMon, 25 Nov 2013 14:12:00 +0100http://pribeta.sk/---20-oznamenie---hlasenie-v-miestnom-rozhlase--ertesites---jelentes-a-helyi-hangszoroban<![CDATA[Používanie jazyka národnostnej menšiny - A kissebségi nyelv használata]]>http://pribeta.sk/---16-pouzivanie-jazyka-narodnostnej-mensiny---a-kissebsegi-nyelv-hasznalataTue, 19 Nov 2013 13:36:00 +0100http://pribeta.sk/---16-pouzivanie-jazyka-narodnostnej-mensiny---a-kissebsegi-nyelv-hasznalata<![CDATA[Oznámenie - výrub stromov]]>http://pribeta.sk/---10-oznamenie---vyrub-stromovTue, 19 Nov 2013 13:27:00 +0100http://pribeta.sk/---10-oznamenie---vyrub-stromov<![CDATA[Oznámenie/Értesítés - zubný lekár/fogorvos]]>http://pribeta.sk/---9-oznamenieertesites---zubny-lekarfogorvosTue, 19 Nov 2013 13:26:00 +0100http://pribeta.sk/---9-oznamenieertesites---zubny-lekarfogorvos<![CDATA[Oznámenie/Értesítés - Prenajímame voľné priestory/szabad helyiségek bérelhetők]]>http://pribeta.sk/---4-oznamenieertesites---prenajimame-volne-priestoryszabad-helyisegek-berelhetokTue, 17 Apr 2012 16:52:00 +0200http://pribeta.sk/---4-oznamenieertesites---prenajimame-volne-priestoryszabad-helyisegek-berelhetok<![CDATA[KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - ROK 2020]]>http://pribeta.sk/---25-kalendar-zvozu-separovaneho-odpadu---rok-2020Mon, 12 May 2014 13:46:00 +0200http://pribeta.sk/---25-kalendar-zvozu-separovaneho-odpadu---rok-2020<![CDATA[VIZUALIZÁCIA PLÁNOVANÉHO HLAVNÉHO NÁMESTIA - AZ ÚJ FŐTÉR LÁTVÁNYTERVE]]>http://pribeta.sk/---37-vizualizacia-planovaneho-hlavneho-namestia---az-j-foter-latvanyterveFri, 30 May 2014 21:32:00 +0200http://pribeta.sk/---37-vizualizacia-planovaneho-hlavneho-namestia---az-j-foter-latvanyterve<![CDATA[Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás ]]>http://pribeta.sk/---48-kastracny-projekt-pre-psov---kutya-ivartalanitas-Mon, 16 Feb 2015 15:24:00 +0100http://pribeta.sk/---48-kastracny-projekt-pre-psov---kutya-ivartalanitas-<![CDATA[Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében]]>http://pribeta.sk/---67-zmena-ordinacnych-hodin-detskej-lekarky---valtozas-a-gyermekorvos-rendelesi-idejebenFri, 30 Dec 2016 12:41:00 +0100http://pribeta.sk/---67-zmena-ordinacnych-hodin-detskej-lekarky---valtozas-a-gyermekorvos-rendelesi-idejeben<![CDATA[Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022 ]]>http://pribeta.sk/---69-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2017--2022-Wed, 01 Feb 2017 14:28:00 +0100http://pribeta.sk/---69-komunitny-plan-socialnych-sluzieb-2017--2022-<![CDATA[Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024 ]]>http://pribeta.sk/---70-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce--2017---2024-Wed, 01 Feb 2017 14:31:00 +0100http://pribeta.sk/---70-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce--2017---2024-<![CDATA[Komunitné centrum - Közösségi központ]]>http://pribeta.sk/---71-komunitne-centrum---kozossegi-kozpontWed, 29 Mar 2017 13:00:00 +0200http://pribeta.sk/---71-komunitne-centrum---kozossegi-kozpont<![CDATA[Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta]]>http://pribeta.sk/---72-znizenie-energetickej-narocnosti-budovy-oc-pribetaSun, 11 Feb 2018 21:03:00 +0100http://pribeta.sk/---72-znizenie-energetickej-narocnosti-budovy-oc-pribeta<![CDATA[Ochrana osobných údajov]]>http://pribeta.sk/---77-ochrana-osobnych-udajovFri, 25 May 2018 09:07:00 +0200http://pribeta.sk/---77-ochrana-osobnych-udajov<![CDATA[Program odpadového hospodárstva]]>http://pribeta.sk/---116-program-odpadoveho-hospodarstvaMon, 04 Mar 2019 08:40:00 +0100http://pribeta.sk/---116-program-odpadoveho-hospodarstva<![CDATA[Komunitné centrum v obci Pribeta]]>http://pribeta.sk/---107-komunitne-centrum-v-obci-pribetaWed, 23 Jan 2019 11:36:00 +0100http://pribeta.sk/---107-komunitne-centrum-v-obci-pribeta<![CDATA[Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018]]>http://pribeta.sk/---95-vysledky-volieb-do-samospravy-obce-pribeta-dna-10112018Sun, 11 Nov 2018 05:01:00 +0100http://pribeta.sk/---95-vysledky-volieb-do-samospravy-obce-pribeta-dna-10112018<![CDATA[Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby]]>http://pribeta.sk/---105-projekt-pomoc-odkazanym---podpora-opatrovatelskej-sluzbyWed, 16 Jan 2019 15:38:00 +0100http://pribeta.sk/---105-projekt-pomoc-odkazanym---podpora-opatrovatelskej-sluzby<![CDATA[Registrácia ošípaných]]>http://pribeta.sk/---108-registracia-osipanychMon, 28 Jan 2019 11:33:00 +0100http://pribeta.sk/---108-registracia-osipanych<![CDATA[Nasledovné zasadnutie OZ: 3.3.2020 o 17:00 na obecnom úrade.]]>http://pribeta.sk/---11-nasledovne-zasadnutie-oz-332020-o-1700-na-obecnom-uradeTue, 19 Nov 2013 13:27:00 +0100http://pribeta.sk/---11-nasledovne-zasadnutie-oz-332020-o-1700-na-obecnom-urade<![CDATA[Úroveň vytriedenia]]>http://pribeta.sk/---115-roven-vytriedeniaTue, 26 Feb 2019 16:00:00 +0100http://pribeta.sk/---115-roven-vytriedenia<![CDATA[Voľby do NR SR - 29.2.2020]]>http://pribeta.sk/---124-volby-do-nr-sr---2922020Tue, 22 Oct 2019 14:28:00 +0200http://pribeta.sk/---124-volby-do-nr-sr---2922020<![CDATA[Okliesnenie stromov]]>http://pribeta.sk/---127-okliesnenie-stromovTue, 12 Nov 2019 14:40:00 +0100http://pribeta.sk/---127-okliesnenie-stromov<![CDATA[Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Ladislav Kelemen]]>http://pribeta.sk/---132-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenie---ladislav-kelemenMon, 27 Jan 2020 11:38:00 +0100http://pribeta.sk/---132-verejna-vyhlaska---stavebne-povolenie---ladislav-kelemen<![CDATA[ROZHODNUTIE O NARIADENÍ ODSTRÁNENIA NEPOVOLENÝCH ZMIEN USKUTOČNENÝCH NA STAVBE "RODINNÉHO DOMU SÚP. Č. 595" K.Ú. PRIBETA]]>http://pribeta.sk/---133-rozhodnutie-o-nariadeni-odstranenia-nepovolenych-zmien-uskutocnenych-na-stavbe-rodinneho-domu-sp-c-595-k-pribetaMon, 27 Jan 2020 11:39:00 +0100http://pribeta.sk/---133-rozhodnutie-o-nariadeni-odstranenia-nepovolenych-zmien-uskutocnenych-na-stavbe-rodinneho-domu-sp-c-595-k-pribeta