• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3653/6132/2018 Kúpna zmluva na pozemok - parc. č. 447/3 Obec Pribeta
520.00 €
389/2018/Ukonc Dohoda o ukončení zmluvy o dielo - publicita projektu Zníženie energetickej nár. budovy OcÚ Dry Fermentation Biogas, n.o.
0.00 €
2/2019 Asfaltovanie Modranskej ulice Kalixstav spol. s r.o.
17287.68 €
125/2019/3 Kúpna zmluva na pozemok - Kulesová Obec Pribeta
131.67 €
95/2019/2 Kúpna zmluva - pozemky - Kvetná ulica Obec Pribeta
1071.31 €
19/14/50j/3 Dohoda č. 19/14/50j/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
18/14/50j/34/2 Dodatok č. 2 k dohode č. 18/14/50j/34 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
18/14/52A/144/2 Dodatok č. 2 k dohode č. 18/14/52A/144 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
78/2018 Kúpna zmluva - pekárenské výrobky LZ Trademark, s.r.o.
0.00 €
77/2019 Rámcová kúpna zmluva - potraviny EURO-DISKONT Slovakia, s.r.o.
0.00 €
6916/2017/1 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
Z2019895_Z Rámcová zmluva - stravné poukážky Up Slovensko s.r.o.
12409.74 €
1 Zmluva o operetnom predstavení - Csókos asszony Pesti Művész Színház
1600.00 €
19/2019 Zmluva o sprostredkovaní - kúpa nehnuteľnosti Danubius reality s.r.o.
150.00 €
1 Zmluva na dodávku potravín MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
0.00 €
1 Zmluva na dodávku potravín Metro Cash&Carry SR s.r.o.
0.00 €
N20160302002D03 Dodatok č. N20160302002D03 k zmluve o spolupráci k NP PVSSKIKÚ - Komunitné centrum Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
6/2019 Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Sztojka, Bogdányová Obec Pribeta
8000.00 €
18/14/52A/144/A Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
37/50/NS/2017/1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
18/14/50j/34/1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
18/14/50j/25/1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
18/14/50j/12/1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
I312041R49501 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Pomoc odkázaným - POS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
148200.00 €
506/2017/1 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo o poskytovaní podnikateľského poradenstva CONFIDENCE PARTNER, s.r.o.
0.00 €
636/2018 Zmluva o elektronickej službe Business 24 Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
529/2018/17 Kúpna zmluva na nehnuteľnosti - Kulesa,Kováčová,Zahorčeková,Sütti,Medovarský Obec Pribeta
553.00 €
1 Kúpna zmluva na nehnuteľnosti - Eva Kovácsová Obec Pribeta
13000.00 €
18/14/50j/34 Dohoda č. 18/14/50j/34 o poskytnutí príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
12631.32 €
18/14/52A/144 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
300.12 €
18-110-01700 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Po stopách kráľa sv. Štefana Fond na podporu kultúry národnostných menšín
800.00 €
18-120-01724 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - II. ročník festivalu Podporme domácu maďarskú kultúru v našej obci Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1000.00 €
537/2018/18 Kúpna zmluva na pozemok - Geleta Obec Pribeta
549.00 €
1000280918 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete - plyn SPP-distribúcia, a.s.
0.00 €
526/2018 Vecné bremeno - kanalizácia - PD Pribeta POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
0.00 €
527/2018 Vecné bremeno - kanalizácia - Reformovaná kresťanská cirkev Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku-Cirkevný zbor Pribeta
0.00 €
18/14/010/28 Dohoda č. 18/14/010/28 - uzatvorená podľa §10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
18/14/012/17 Dohoda č. 18/14/012/17 - uzatvorená podľa §12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
426/2018/16 Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Zahorcek, Marcinková, Kocsisová, Adamková Obec Pribeta
2002.00 €
396/2018 Externé riadenie projektu KC TRIUS FINANCE, s.r.o.
0.00 €
21-2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkašová
2000.00 €
478/2018/15 Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Gallai Zuzana Vargová, Gabriel Gallai
12000.00 €
461/2018 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia 2x6 b.j Ing. arch. Milan Schwarz
7000.00 €
441/2018/13 Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom Mikuláš a Csaba Kecskés
1200.00 €
449/2018/14 Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom J.A.S. Consulting s.r.o.
8000.00 €
2018/5 Zmluva o dielo na stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta Molda s.r.o.
159006.01 €
18/14/50j/25 Dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50j na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
5829.84 €
ZM_SEP-IMRK2-2018-001962 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - komunitné centrum Ministerstvo vnútra SR
210769.61 €
128204 08U01 poskytnutie podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených nákladov na realizáciu projektu Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta - 1. etapa Environmentálny fond
203833.85 €
1 Externé riadenie projektu - Komunitné centrum v obci Pribeta TRIUS FINANCE, s.r.o.
3900.00 €
284/2018/12 Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom - Tóth Attila Tóth a manž. Katarína
5604.00 €
390/2018 Zmluva o dielo - externý manažment projektu Vodozádržné opatrenia v obci Pribeta INNOVATIVE PROJECT s.r.o.
4146.72 €
389/2018 Zmluva o dielo - projekt Vodozádržné opatrenia v obci Pribeta Dry Fermentation Biogas, n.o.
1000.00 €
N20160302002D02 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
342/2018 Zmluva o sprostredkovaní pri predaji nehnuteľností Danubius reality s.r.o.
750.00 €
341/2018/10 Kúpna zmluva - rodinný dom - pozemok Obec Pribeta
1000.00 €
139/2018/9 Kúpna zmluva na pozemok Obec Pribeta
6156.00 €
286/2018/8 Kúpna zmluva na pozemok Zsolt Papp a manž. Mária Pappová
201.00 €
319/2018 Prenájom reklamného banera - Dni obce FCC Slovensko, s.r.o.
250.00 €
31/2018 Kúpna zmluva na pozemky - Gyóni,Fazekas,Wölfl Obec Pribeta
1371.50 €
278/2016 Odstúpenie od Zmluvy o dielo na stavebné práce z 16.5.2016 - Zníž. energ. náročnosti budovy OÚ Pribeta TOPSTAV E&A
0.00 €
229/2018/4 Kúpna zmluva - kino Obec Pribeta
10000.00 €
1/2018/4 Kúpna zmluva na pozemok - Kecskésová, Voňák Obec Pribeta
6147.00 €
57/2018/3 Kúpna zmluva na pozemok Obec Pribeta
2278.68 €
2018/01 Nájomná zmluva na pozemky - PD Pribeta POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
7188.26 €
Sz/2018/05 Vystúpenie folklórneho súboru Szőttes Komorný folklórny súbor Szőttes
800.00 €
014/2018 Zmluva o poskytovaní zdravotného dohľadu VREPO, s.r.o.
450.00 €
262/2018 Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta Vodohospodárske stavby a.s.
305851.98 €
235/2018 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - Svédová, Lacza, Fabuľová, Pinkeová Svédová, Lacza, Pinkeová, Fabuľová
10000.00 €
18/14/52a/35 Dohoda č. 18/14/52a/35 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
18/14/054/98 Dohoda č. 18/14/054/98 o zabezpečení podmienok na zapracovanie v rámci NP - Reštart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
38578 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
2018/2018 Zoštrotovanie služobného motorového vozidla - Škoda Felícia Obec Pribeta
0.00 €
20/2018 Mandátna zmluva - inžinierska činnosť na kanalizáciu Stavby-SK s.r.o.
6270.00 €
KŽP-PO4-SC431-2015-6/096/1 Dodtok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta Slovenská inovačná a energetická agentúra
173785.70 €
N172/2018 Kúpna zmluva na pozemok a rodinný dom Obec Pribeta
24000.00 €
18/14/50j/8 Dohoda č. 18/14/50j/9 - o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17489.52 €
180347 Zmluva o peverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.-ochrana osobných údajov ITAK s.r.o.
24.00 €
162/2018 Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textíílií, odevov a obuvi HUMANA People to People Slovakia, o.z.
0.00 €
136/2018 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia pre ČOV PRESTA spol. s r.o.
17112.00 €
150/2018 Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu - Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Dry Fermentation Biogas, n.o.
600.00 €
15/2018-VO Mandátna zmluva - verejné obstarávanie Spoločnosť e-dotacie s.r.o.
500.00 €
487/2017/20 Kúpna zmluva na rodinný dom - Lengyel Obec Pribeta
5000.00 €
100b/2018 Zverenie majetku do správy - ZŠ s VJM Pribeta Obec Pribeta
113524.25 €
100a/2018 Zverenie majetku do správy - ZŠ Pribeta Obec Pribeta
0.00 €
109/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Darton s.r.o.
178514.94 €
403/2017/19 Kúpna zmluva na pozemok - Zoltán Krásny a Erika Krásna Zoltán Krásny a Erika Krásny
2202.00 €
9/§52/2017/NP PZ VAOTP-3 Dohoda č. 9/§52/2017/NP PZ VAOTP-3 - aktivačná činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
598/2017/17 Kúpna zmluva na pozemok - Szeteiová, Gyén Obec Pribeta
14934.00 €
384/2017/15 Kúpna zmluva na pozemok - Dobosi Gašpar Obec Pribeta
1995.00 €
NR151912 Zmluva o spolupráci podľa §59 ods. 3 Zákona o odpadoch Obec Pribeta
0.00 €
6916/2017 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
558/2017/15 Kúpna zmluva na pozemok - Ján Szalay, Róbert Koppán Obec Pribeta
600.00 €
413/2017/13 Kúpna zmluva na pozemok - Szetei, Zajičková Obec Pribeta
5286.00 €
HM/155 - 2017/300 Nájomná zmluva na Michalovský kanál č. HM/155 - 2017/300 Obec Pribeta
10.00 €
4/65414 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
513/2017 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - Ujvári Ladislav Ujvári, Štefan Ujvári, Imrich Ujvári
0.00 €
466/2017/10 Kúpna zmluva na rodinný dom - Pinke Štefan Obec Pribeta
800.00 €
543/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - KNM Úrad vlády SR
2000.00 €
86/MV-NR/2017 Zmluva o dotácii na prevenciu kriminality - kamerový systém Ministerstvo vnútra SR
10000.00 €
491/2017 Nájomná zmluva na lekáreň Obec Pribeta
280.77 €
486/2017/14 Kúpna zmluva na pozemok - Milada Kajanová Milada Kajanová
2662.00 €
304/2017/11 Kúpna zmluva na pozemky - Jarmočná ul. Kollár, Kollárová, Šukolová, Paulisová, Lengyel, Lengyelová
6657.00 €
488/2017/13 Kúpna zmluva - Štefan Szetei - rodinný dom a pozemky Obec Pribeta
3778.00 €
444/2017/12 Kúpna zmluva na pozemky - Varga Norbert Varga Norbert
2523.00 €
1 Dohoda o cene - vodovodná prípojka Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s.
0.00 €
1 Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ - Nové Zámky Obec Pribeta
183.00 €
17/14/012/23 Dohoda č. 17/14/012/23 na základe zákona o pomoci v hmotnej núdzi §12 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
17/14/010/28 Dohoda č. 17/14/010/28 na základe zákona o pomoci v hmotnej núdzi §10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
514/2017 Zmluva o sprostredkovaní - pozemok Jarmočná ul. Danubius reality s.r.o.
500.00 €
506/2017 Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu ENVIROFOND 2018 CONFIDENCE PARTNER, s.r.o.
600.00 €
SC2013/041/Pribeta/2 Dodatok č. 2 - zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a.s.
0.00 €
28/2017 Zmluva o dielo na stavebné práce - Komunitné centrum - časť II. Darton s.r.o.
192575.50 €
28/2017 Zmluva o dielo na stavebné práce - Komunitné centrum - časť I. Darton s.r.o.
192575.50 €
17/14/054/104 Dohoda č. 17/14/054/104 - Reštart Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
71/2017/§54 Dohoda č. 71/2017/§54 - Praxou k zamestnaniu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
4631.19 €
417/2017 Zmluva o dielo - telocvičňa - kotolňa Darton s.r.o.
9126.31 €
416/2017 Zmluva o dielo - samostatné merania plynu v ZŠ Darton s.r.o.
6149.24 €
394/2017/9 Kúpna zmluva - Július Sütti - rodinný dom a pozemok Obec Pribeta
1231.12 €
27-2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkašová
2000.00 €
377/2017-2 Zmluva o dodávkach v školskom programe 2017/2018 - MŠ maď. FIALA-VITALITA s.r.o.
0.00 €
377/2017-1 Zmluva o dodávkach v školskom programe 2017/2018 - MŠ slov. FIALA-VITALITA s.r.o.
0.00 €
37/§50/NS/2017 Dohoda podľa §50 zákona o službách zamestnanost Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
8096.88 €
63/2017/§54 Dohoda č. 63/2017/§54 - Praxou k zamestnaniu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
281/2017 Publicita a informovanosť - Zníženie energet. náročnosti budovy OcÚ Pribeta Dry Fermentation Biogas, n.o.
980.00 €
312/2017 Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome - lekáreň Nitriansky samosprávny kraj
24900.00 €
216/2017/8 Kúpna zmluva - Petra Molnárová Petra Molnárová
11500.00 €
12074508U02 Zmluva o poskytnutí dotácie - úprava vykurovania ZŠ Environmentálny fond
180000.00 €
189/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie - auto na sociálne účely Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23000.00 €
246/2017/5 Kúpna zmluva - Zoltán Harcsa Obec Pribeta
987.00 €
8000530617 Pripojenie do distribočnej siete SPP-distribúcia, a.s.
0.00 €
285/2017/7 Kúpna zmluva na pozemok - Jozef Micsinai Obec Pribeta
987.00 €
291/2017 Kúpna zmluva - auto na sociálne účely Magnum Co, s.r.o.
30480.00 €
1 Zmluva o poskytnutí finančného daru - Dni obce 2017 všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
286/2017 Zmluva o poskytovaní školského stravovania Obec Pribeta
0.00 €
284/2017 Zmluva o dielo - vystúpenie na Dňoch obce Monika Danczi
330.00 €
269/2017 Zmluva o spolupráci - umiestnenie reklamného panela na Dňoch obce 2017 FCC Slovensko, s.r.o.
250.00 €
121699071 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
37449 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
5/2017/DOD Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Základná škola - úprava vykurovania Darton s.r.o.
189527.34 €
5/2017 Zmluva o dielo na stavebné práce - Základná škola - úprava vykurovania - 2. časť Darton s.r.o.
0.00 €
5/2017 Zmluva o dielo na stavebné práce - Základná škola - úprava vykurovania Darton s.r.o.
307747.15 €
1/2017 Zmluva o dielo - žiadosť o dotáciu na detské ihrisko RRA Novozámocko
290.00 €
225/2017 Propagácia obce Pribeta v novozámockej TV Novocentrum Nové Zámky a.s.
1200.00 €
45/2017/4 Kúpa rodinného domu a priľahlých pozemkov - Jakab Mikuláš Obec Pribeta
2500.00 €
188/2017 Zmluva o sprostredkovaní - kúpa nehnuteľnosti Danubius reality s.r.o.
300.00 €
N468/2017 Kúpna zmluva - rodinný dom a pozemok - GARANT INVESTING Obec Pribeta
5300.00 €
2017/1 Zmluva o prevádzkovaní kamerového systému Obec Pribeta
12.00 €
148/2017 Zmluva o vystúpení - folklórny súbor KINCSŐ Čistý prameň - Tiszta forrás, n.f.
300.00 €
116/2017/2 Kúpna zmluva na pozemky a rodinný dom - Linda Raffler Obec Pribeta
5286.00 €
11/2017/§54 Dohoda č. 11/2017/§54 - Praxou k zamestnaniu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
9017.84 €
KŽP-PO4-SC431-2015-6/096-prílohy Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ-prílohy Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
KŽP-PO4-SC431-2015-6/096 Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Slovenská inovačná a energetická agentúra
167091.42 €
10/§50j/NS 2017 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
4696.24 €
119/2017/1 Kúpna zmluva na pozemky - Rozália Nagyová Rozália Nagyová
3136.36 €
128/2017 Zmluva o dielo - inžinierska činnosť - kanalizácia PRESTA spol. s r.o.
12312.00 €
04/2017 Kamerový systém ZŠ Pribeta Verity Computer, s.r.o.
2997.27 €
106/2017 Vystúpenie skupiny Fantom na Dňoch obce 2017 Kylo Ren Solo Kft.
300000.00 HUF
82/2017 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - kanalizácia PRESTA spol. s r.o.
23088.00 €
85/2017 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - kanalizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
0.00 €
91/2017 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - Komunitné centrum v obci Pribeta Ing. arch. Juraj Antal - AnArch
4850.00 €
16/§50j/NS2016 Dodatok č. 1 k dohode č. 16/§50j/NS 2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
1 Vystúpenie na Dňoch obce 2017 - skupina Fantom Kylo Ren Solo Kft.
0.00 €
622/2016/13 Kúpna zmluva na pozemok - Kollár Obec Pribeta
411.00 €
32/§52a/2016/1 Dodatok č. 1 k dohode č. 32/§52a/2016- Dobrovoľnícka služba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
11/§52/2016/1 Dodatok č. 1 k dohode č. 11/§52/2016- Menšie obecné služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
93/2017 Zmluva o dielo - Energetické hodnotenie stavby - Komunitné centrum v obci Pribeta Modul 75 s.r.o.
5844.00 €
384/2016/12/1 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na pozemok - Dobosi, Paluková Obec Pribeta
0.00 €
3229000870 Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie Komunálna poisťovňa
0.00 €
4419008319 Poistná zmluva - nehnuteľný majetok obce Komunálna poisťovňa
0.00 €
625/2016/2 Darovacia zmluva - Ovocný program - MŠ s VJS - PD Tvrdošovce PD Tvrdošovce
0.00 €
625/2016/1 Darovacia zmluva - Ovocný program - MŠ s VJM - PD Tvrdošovce PD Tvrdošovce
0.00 €
5701961 Leasingová zmluba na vozidlo KIA Ceed UniCredit Leasing Slovakia a.s.
14730.00 €
16/17/010/123 Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
0.00 €
3940/2013/2 Zmluva o dodávke elektrickej energie na rok 2017 - dodatok č. 2 MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
8/TO/2016 Zmluva o poskytnutí služieb č. 8/TO/2016 zabezpečenia zberu a odvozu triedeného odpadu Brantner Nové Zámky, s.r.o.
0.00 €
353/2016/1 Nájomná zmluva - ambulancia lekára pre dospelých - Dodatok č. 1 Obec Pribeta
0.00 €
16/14/010/15 Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
384/2016/12 Kúpna zmluva na pozemok - Dobosi, Paluková Obec Pribeta
2865.00 €
16/14/012/23 Dohoda podľa §12 ods. 3 písm. b) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
527/2016 Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o dotáciu Envirofond 2017 Projektservis s.r.o.
600.00 €
16/§50j/NS2016 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
10286.48 €
11/§52/2016 Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
1/2016 Inžinierska činnosť - napojenie obecnej kanalizácie výtlakom do Hurbanova Tegra spol. s r.o.
840.00 €
5/18/2011 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 18/2011 Darton s.r.o.
0.00 €
419/2019 Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
0.00 €
471/2016 Zmluva o dielo - napojenie kanalizácie výtlakom do Hurbanova (proj. dokumentácia pre ÚR) HOLD, spol. s r.o.
3165.00 €
458/2016 Zmluva o dielo - vypracovanie projektu cezhraničnej spolupráce RRA KN
2000.00 €
32/§52a/2016 Zmluva o zabezpečení aktivačnej činnosti - dobrovoľnícka služba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
438/2016 Rámcová zmluva - drtenie drobného stavebného odpadu Prospect, spol. s r.o.
0.00 €
292/2016/10 Darovacia zmluva na nehnuteľnosti - Iveta Wobstová Iveta Wobstová
0.00 €
537/2016 Poskytnutie dotácie - Kultúra národnostných menšín-letný tábor Úrad vlády SR
500.00 €
SITB-OO2-2015/000041-382 Dodatok k zmluve o výpožičke - CISMA Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
1/08/2016 Vybudovanie parkovacej plochy pri ZŠ IB Mont s.r.o.
9851.84 €
VP/16/05861/001 Hromadná licenčná zmluva - SOZA SOZA
0.00 €
391/2016 Zmluva na vypracovanie PHSR RRA Novozámocko
1500.00 €
398/2016/10 Kúpna zmluva - Rozália Kutrucová Obec Pribeta
34.23 €
392/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Pribeta
0.00 €
292/2016/9 Kúpna zmluva - Alžbeta Kucsová Kucsová Alžbeta
1200.00 €
2016 Zmluvy o poskytnutí o dotácie z rozpočtu obce Pribeta na rok 2016 všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
334/2016 Nájomné zmluvy - Pozemky pod garáže všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
335 - 347/2016 Nájomné zmluvy - Pozemky všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
346/2016 Nájomné zmluvy - Sociálne byty všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
342 - 345/2016 Nájomné zmluvy - Dom služieb všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
350-354/2016 Zmluva o prenájme - Zdravotné stredisko všetci dodávatelia podľa zoznamu
0.00 €
333/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na územný plán Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR
2772.00 €
302/2016/6 Kúpna zmluva na pozemok - Irena Hlavičková Obec Pribeta
51.35 €
284/2016/7 Kúpna zmluva na pozemok - Lea Likérová Lea Likérová
696.00 €
332/2016 Sponzorský dar - Dni obce .A.S.A. Slovensko spol. s r.o.
200.00 €
4/2016/1 Dodatok č. 1 - Rozšírenie kapacity MŠ Darton s.r.o.
0.00 €
321/2016/2 Kúpna zmluva - Ovocný program PD Tvrdošovce
0.00 €
321/2016/1 Kúpna zmluva - Ovocný program PD Tvrdošovce
0.00 €
322/2016/2 Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - 06/2016 MŠ maď PD Tvrdošovce
0.00 €
322/2016/1 Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - 06/2016 MŠ PD Tvrdošovce
0.00 €
O/262/2016 Zmluva na odber elektroodpadov Metal Servis Recycling s.r.o.
0.00 €
310/2016 Zateplenie ZŠ s VJM - Alapiskola G.Z. Bau, s.r.o.
41879.85 €
KRHZ-NR-55-008/2016 Zmluva o výpožičke súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra SR
14320.94 €
ZNR0715201510 Zmluva podľa §59 ods. 2 zákona č. 79/2015 o odpadoch Obec Pribeta
0.00 €
265/2016 Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia Obec Pribeta
0.00 €
288/2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Juliana Farkašová
2400.00 €
249/2016 Celovečerná hudba na Dni obce Kylo Ren Solo Kft.
300000.00 HUF
16/14/012/10 Dohoda o podmienkach vykonávania MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
N20160302002D01 Dodatok č. N20160302002D01 - Komunitné centrum Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
278/2016 Zmluva o dielo - Zníženie energetickej hospodárnosti OcÚ TOPSTAV E&A
188502.78 €
250/2016 Zmluva o kultúrnom vystúpení - predstavenie Liliomfi Zenthe Ferenc Színház
2500.00 €
260/2015/5 Zámena pozemkov pod ČOV Katarína Vörösová a manž. Tibor Varga a Ing. Margita Vargová
1985.10 €
OU-KN-OKR-2016/004072-08 Zmluva o výpožičke materiálu CO Okresný úrad Komárno
8287.82 €
4/18/2011 Dodatok č. 4 k zmluve o Dielo č. 18/2011 Darton s.r.o.
90000.60 €
248/2016 Vystúpenie Groovehouse na Dňoch obce GROOVERECORDS Kft.
220.00 HUF
239/2016 Žiadosť o NFP na zateplenie OcÚ Projektservis s.r.o.
600.00 €
107/2016 Zmluva na posk. služby-Energetický certifikát-Zníženie en.náročnosti budovy OcÚ ENERGY-CERT s.r.o.
600.00 €
28/2016/§54-ŠnZ Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15303.40 €
27/2016/§54-ŠnZ Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
44270.55 €
106/2016 Mandátna zmluva-stavebný dozor-Zníženie energet. hosp. OcÚ ALLGRAFIT s.r.o.
3500.00 €
370/2015/10 Darovacia zmluva na nehnuteľnosti - Sipka Mikuláš Mikuláš Sipka
1623.60 €
1/§52/2016/1 Dodatok č. 1 k dohode 1/§52/2016 - AČ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
N20160302002 Zmluva o spolupráci - Komunitné centrum Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
102/2016 Externý manažment - Zníženie energ. náročnosti budovy OcÚ Pribeta Projektservis s.r.o.
4800.00 €
134/2016 Darovacia zmluva notebook a tlačiareň Rudolf Héger
488.98 €
1/697/2015/9 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve - Agrocontract Obec Pribeta
169.07 €
498/2013/2 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Obec Pribeta
132.75 €
93/2016 Kúpno-predajná zmluva č. 93/2016 Tibor Kovács - K&K mäso
0.00 €
129/2016 Výpožička zdravotného odevu pre SČK Obec Pribeta
0.00 €
5190027097 Úrazové poistenie UoZ - AČ Komunálna poisťovňa
52.00 €
92/2016 Kúpno-predajná zmluva č. 92/2016 Attila Ádámka - FENICE
0.00 €
111/2016 Prílohy k zmuve č. 111/2016 Darton s.r.o.
0.00 €
111/2016 Zmluva o dielo na stavebné práce - Materská škola Darton s.r.o.
109684.09 €
73/2016/1 Kúpa pozemku oproti OcÚ Aneta Priatková
590.34 €
N20160115044 Zmluva o spolupráci - POS II Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
1/§52/2016 Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
5/§51/2016 Dohoda o zabezpečení vykonávania abs. praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Z2016/25 Zmluva o dielo - okná na budove predajne Mierová 70 STARBEC s.r.o.
4800.60 €
88/2016 Zmluva o dielo - vypracovanie projektu na KNM RRA KN
100.00 €
4/2015/§54-ŠnZ Dodatok č. 1 k dohode 4/2015/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
3/2015/§54-ŠnZ Dodatok č. 1 k dohode 3/2015/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
O/33/2016 Odber elektroodpadu, batérií a akumulátorov Metal Servis Recycling s.r.o.
0.00 €
697/2015/9 Zámenná zmluva - Agrocontract Obec Pribeta
0.00 €
703/2015 Nájomná zmluva č. 703/2015 Obec Pribeta
0.25 €
55/2016/2 Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - 12/2015 MŠ s VJM PD Tvrdošovce
4.40 €
55/2016/1 Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - 12/2015 MŠ PD Tvrdošovce
3.14 €
11-47075/7 Dodatok k poistnej zmluve - poistenie kamerového systému UNION poisťovňa, a.s.
0.00 €
723/2015 Zmluva o zverení majetku obce do správy ZŠ s VJM Obec Pribeta
0.00 €
722/2015 Zmluva o zverení majetku obce do správy ZŠ Obec Pribeta
0.00 €
28/2016 Vystúpenie cimbalovej muziky Strýci ze Strání Společnost pro kulturu obce Strání
300.00 €
0020-PRB/2015/Z Záložná zmluva na NBD 6 b.j.-MDVaRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR
104300.00 €
1000/2015 Dotácia na rozšírenie kapacít MŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
47000.00 €
709/2015 Hromadná licenčná zmluva - SOZA - Vianočné trhy SOZA
0.00 €
706/2015 Darovacia zmluva - PD Tvrdošovce - IV. štvrťrok PD Tvrdošovce
0.00 €
683/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ Obec Pribeta
0.00 €
684/2015 Zmluva o dielo - vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Ing. Arch. Janka Privalincová
3960.00 €
655/2015 Zmluva o dielo - V4 RRA KN
150.00 €
5190024705 Úrazové poistenie poberateľov dávky v HN Komunálna poisťovňa
162.50 €
5190024436 Úrazové poistenie UoZ - MOS Komunálna poisťovňa
195.00 €
657/2015 Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
0.00 €
5/538/04 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 538/04 Obec Pribeta
7426.59 €
15/14/010/40 Dohoda o aplikácii §10 zákona č. 417/2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
15/14/012/35 Dohoda o podmienkach vykonávania MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
MAS-DaO/2015/01/06 Rekonštrukcia spevnených plôch v okolí kult. domu MAS-Dvory a okolie
7368.43 €
602/2015/2 Hromadná licenčná zmluva - SOZA SOZA
0.00 €
2/538/04 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 538/04 Obec Pribeta
7426.59 €
11-47075 Poistenie bytového domu Mierová 68A,B UNION poisťovňa, a.s.
115.60 €
602/2015 Hromadná licenčná zmluva - SOZA SOZA
0.00 €
581/2015/8 Kúpna zmluva - Jozef Kočkovič - ČOV Jozef Kočkovič
34.23 €
4/2015/§54-ŠnZ Dohoda č. 4/2015/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
3/2015/§54 Dohoda č. 3/2015/§54-Šanca na zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
588/2015 Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva - ENVIROFOND 2015 Projektservis s.r.o.
0.00 €
469/2015/7 Odkup pozemkov od Lívie Némethovej Lívia Némethová
336.00 €
1/3940/2013 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.
0.00 €
SC2013/041/PRIBETA Dodávka zemného plynu MET Slovakia, a.s.
0.00 €
535/2015 Montáž kamerového systému Verity Computer, s.r.o.
7753.94 €
3/18/2011 Dodatok č. 3 k zmluve o Dielo č. 18/2011 Darton s.r.o.
0.00 €
515/2015 Kúpna zmluva - kombinovaná zostava TQ-ZR297 na dvor MŠ MARO s.r.o.
5160.00 €
496/2015 Obnova spevnených plôch okolo kultúrneho domu SP ORP priemyselné podlahy s.r.o.
8934.96 €
20/NR/2015 Dotácia na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Ministerstvo vnútra SR
6000.00 €
15/482/121446583/ZBZ_VB Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Obec Pribeta
0.00 €
D6/2015 Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Obec Pribeta
20.00 €
D5/2015 Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Lambert Sukola
60.00 €
D4/2015 Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
100.00 €
D3/2015 Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Lukács Zoltán - ELEKTROINŠTALATÉR
50.00 €
D2/2015 Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Korund Desktop s.r.o.
100.00 €
D1/2015 Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Obec Gbelce
100.00 €
379/2015/6 Kúpa pozemku pred rodinným domom - Hóka Obec Pribeta
111.00 €
372/2015/5 Kúpa pozemku pred rodinným domom Obec Pribeta
66.00 €
4/538/04 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 538/04 Obec Pribeta
0.00 €
640/2015 Poskytnutie dotácie - Kultúra národnostných menšín Úrad vlády SR
1000.00 €
400/2015 Spolupráca v rámci projektu LEADER - MAS Dvory a okolie Profi Poľno, s.r.o.
0.00 €
82/2015 Poskytnutie dotácie na podporu kultúry - mažoretky Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
250.00 €
KRHZ-NR-293-010/2015 Zmluva o výpožičke - hasičské auto Ministerstvo vnútra SR
114813.60 €
376/2015 Umiestnenie reklamného panela na Dňoch obce .A.S.A. Slovensko spol. s r.o.
200.00 €
1 Darovacia zmluva - Socha sv. Štefana Darton s.r.o.
120.00 €
11/52/2015 Dohoda na vykonávanie AČ formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
400/296/2015 Záložná zmluva - zakloženie nehnuteľností v prospech ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania
406000.00 €
400/296/2015 Zmluva o úvere - ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania
193700.00 €
0020-PRB/2015 Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR
104300.00 €
332/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov v dome služieb Obec Pribeta
598.06 €
21-2015 Poskytovanie audítorských služieb Ing. Juliana Farkašová
2400.00 €
4/1000041951 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Mierová 68A,B Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s.
0.00 €
DOD/06-2015/124-IZ-4.0/V Dodatok č. 6 k zmluve na Podporu opatrovateľskej služby Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
32/2015/§54-VZ Dohoda - verejné zamestnávanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
316/2015 Dohoda o podmienkach vykonávania MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
309/2015 Oprava miestnej komunikácie - Rúbaňská SP ORP priemyselné podlahy s.r.o.
9690.00 €
1500423 Dokumentácia pre územné rozhodnutie - Odkanalizovanie obce a intezzifikácia ČOV HYDROTEAM spol. s r.o.
2856.00 €
298/2015 Zmluva-zhodnotenie živočíšnych produktov BEMIA plus, s.r.o.
0.00 €
299/2015 Dohoda o úrade za odber energií Obec Pribeta
0.00 €
1/39/2015/1 Dodatok ku kúpnej zmluve č. 39/2015/1 Darton s.r.o.
0.00 €
264/2015/2 Ovocný program MŠ s VJM PD Tvrdošovce
0.00 €
264/2015/1 Ovocný program MŠ slovenská PD Tvrdošovce
0.00 €
17/§50j/NS2015 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17790.00 €
212/2015 Socha sv. Štefana Három Pajzs Bt.
2285.00 €
140/2015/2 Kúpna zmluva odkup pozemkov oproti OcÚ Tornóczi, Hosszú, Labodová, Horváth
6672.90 €
9/§50j/NS2015 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
35580.00 €
795/2014/6 Odkup pozemku o výmere 4 m2 Eva Kuruczová
12.00 €
795/2014/5 Predaj pozemkov pod rodinným domom - 129 m2 Obec Pribeta
387.00 €
146/2015 Poskytnutie pôžičky Obec Pribeta
100.00 €
185/2015/2 Darovacia zmluva - Ovocný program MŠ s VJM PD Tvrdošovce
36.64 €
182/2015/1 Darovacia zmluva - Ovocný program MŠ s VJS PD Tvrdošovce
42.88 €
141/2015 Prieskum trhu - územné rozhodnutie - kanalizácia a ČOV eBIZ Corp, s.r.o.
588.00 €
193/2015 Vystúpenie Zoltána Bereczkiho na Dňoch obce Pribeta Veres Lajos és Veres Viktor műsorszervezők
381000.00 HUF
65/2015 Zmluva na odchyt a umiestnenie psov Sloboda zvierat
0.00 €
66/2015 Zmluva o realizácii kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie VaV Akademy PLUS, s.r.o.
0.00 €
66/2015 Zmluva o realizácii kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie VaV Akademy PLUS, s.r.o.
0.00 €
66/2015 Zmluva o realizácii kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie VaV Akademy PLUS, s.r.o.
0.00 €
14.1.2015/1 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - OH Orange Slovensko a.s.
0.00 €
466/2014-IZ-4.0/V Zmluva - Národný projekt Komunitné centrá Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
39/2015/1 Kúpna zmluva - Nájomný bytový dom 6 b.j. Darton s.r.o.
298000.29 €
34/2015 Zmluva o dielo - Projekt kultúra národnostných menšín RRA KN
100.00 €
462014 Zmluva o poskytovaní zdravotného dohľadu VREPO, s.r.o.
0.00 €
5190016575 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - MOS Komunálna poisťovňa
58.50 €
5190016574 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - MOS Komunálna poisťovňa
195.00 €
56190017081 Úrazové poistenie poberateľov dávky v HN Komunálna poisťovňa
227.50 €
38/2015 Dohoda podľa §10 z. 417/2013 Z.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
245/2014/4 Kúpna zmluva Obec Pribeta
0.00 €
1/2014/NP VAOTP SR-5 Dodatok k dohode o vykonávaní aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
21/§52/2014 Dohoda o vykonávaní AČ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
1/2014/NP VAOTP SR-5 Dodatok k zmluve o vykonávaní AČ formou dobrovoľníckej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
734/2014 Zmluva o podnájme č. 734/2014 Obec Pribeta
0.00 €
732/2014 Zmluva o podnájme č. 732/2014 Obec Pribeta
0.00 €
730/2014 Zmluva o podnájme č. 730/2014 Obec Pribeta
0.00 €
735/2014 Zmluva o podnájme č. 735/2014 Obec Pribeta
0.00 €
733/2014 Zmluva o podnájme č. 733/2014 Obec Pribeta
0.00 €
731/2014 Zmluva o podnájme č. 731/2014 Obec Pribeta
0.00 €
729/2014 Nájomná zmluva 6b.j. na Mierovej ulici 68A, 68B Darton s.r.o.
830.56 €
720/2014 Podmienky vykonávania MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Zmluva č. 4/1000041951 Zmluva o dodávke o vody Západoslovenská vod. spoločnosť, a.s.
0.00 €
DOD/05-2014/124/2014-IZ-4.0/V Dodatok č. 5 k zmluve o POS Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
708/2014 Založenie záujmového združenia Združenie miest a obcí okresu Komárno Mesto Komárno
0.00 €
384/2014-IZ-4.0/V Podpora komunitnej práce - občianske hliadky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
DOD/04-2014/124/2014-IZ-4.0/V Navýšenie počtu opatrovateliek Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
629/2014 Zaezpečenie telefónov pre TSP Orange Slovensko a.s.
0.00 €
604/2014 Dohoda o urovnaní Innovia s.r.o.
10000.00 €
495/2014 Dotácia pre Jókaiho divadlo Obec Pribeta
200.00 €
567/14 Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Komárno
0.00 €
577/2014 Vypustenie hnuteľných vecí - PC a notebooku zo zmluvy o výpožičke Dvory a okolie - združenie obcí
0.00 €
6/2014 Darovanie PC a notebooku z projektu Dvory a okolie - združenie obcí
0.00 €
DOD/03-2014/124/2014-IZ-4.0/V Dodatok k zmluve - Podpora opatrovateľskej služby Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
360/2014/3 Kúpa pozemku Obec Pribeta
363.00 €
Dohoda č. 22/§50j/NP 2014 podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda č. 9/§50j/NP 2014 podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
Dohoda č. 8/§52/2014 aktivačná činnoť formou menších obecných služieb pre obce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
30/§52a/2014 aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
124/2014-IZ-4.0/V zmena článku 5, odsek 5.6 Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
124/2014-IZ-4.0/V Poskytovanie opatrovateľskej služby Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
394/2014 Poskytovanie podnikateľského poradenstva Projektservis s.r.o.
500.00 €
0954/2014 Výpožička interaktívnej tabule, notebooku a tlačiarne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
12452014 Výpožička interaktívnej tabule, notebooku a tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
18/2011 dodatok č. 2 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ Darton s.r.o.
0.00 €
124/2014-IZ-4.0/V Podpora opatrovateľskej služby Implementačná agentúra MPSVaR
0.00 €
570/2014 Podpora kultúry národnostných menšín Úrad vlády SR
1200.00 €
3742014 Dodávka potravín pre šk. jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
0.00 €
3732014 Dodávka potravín pre šk. jedáleň MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
0.00 €
2014203 Školský mliečny program Organika s.r.o.
0.00 €
364/2014 Vystúpenie skupiny Fantom a Delhusa Gjona - Deň obce 2014 Nien Numb Kft.
558.80 HUF
58/2014 Dotácia na podporu kultúry Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
600.00 €
5190011643 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa
97.50 €
519001642 Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa
65.00 €
340/2014 Podmienky vykonávania MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
8/52/2014 Aktivačná činnosť formou MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
22/50j/NS2014 Poskytnutie prispevku podla par. 50j Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
3564.00 €
064/2014-IZ-5.0/V Poskytnutie NFP na TSP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
53996.82 €
441900504 poistenie Komunálna poisťovňa
46.64 €
4419003503 poistenie Komunálna poisťovňa
46.64 €
1 Dohoda podľa §10 ods. 3, 9 a nasl. zákona 417/2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
2/913/2008 Zmena vedenia účtovníctva Obec Pribeta
300.00 €
2/1002/2010 Zmena vedenia účtovníctva Obec Pribeta
250.00 €
1/2014 predájom priestorov Kultúrneho domu v Pribete Obec Pribeta
24.00 €
- špeciálne nákladné vozidlo MAN - smetiarske auto SKRINE-NZ s.r.o.
23890.00 €
9P§50j/NS 2014 príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
49-VŽP/2014 zber a znehodnocovanie kuchynského odpadu BEMIA plus, s.r.o.
52.00 €
- záväzok zmluvných uzatvoriť kúpnu zmluvu Darton s.r.o.
299000.00 €
- prenájom pozemku Darton s.r.o.
1.00 €
116/2012/1 nájom nebytových priestorov Obec Pribeta
43.04 €
90/2014 nájom nebytových priestorov Obec Pribeta
28.67 €
58/2014/2 pozemky Obec Pribeta
243.56 €
2/PR/2013 dodatok ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo vypracovanie žiadosti RRA KN
0.00 €
3/2014/1 pozemky a stavba Pinke Mikuláš, Jakabová Margita
2500.00 €
2/PR/2013 dodatok ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o.
0.00 €