• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Úroveň vytriedenia

Podľa §4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Pribeta dosiahla v roku 2018 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo výške 67,27 % a teda výška sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je na rok 2019 v sume 7 eur/tona.

Zoznam aktualít

Úroveň vytriedenia
Registrácia ošípaných
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
Nasledovné zasadnutie OZ: 25.7.2019 o 16:00 na obecnom úrade
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018
Komunitné centrum v obci Pribeta
Program odpadového hospodárstva
Ochrana osobných údajov
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: