• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Úroveň vytriedenia

Podľa §4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Pribeta dosiahla v roku 2018 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo výške 67,27 % a teda výška sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je na rok 2019 v sume 7 eur/tona.

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška - nájomné byty 6 b.j. - stavebné povolenie
Materská škola - oznámenie o začatí stavebného konania
Úroveň vytriedenia
Verejná vyhláška - začatie územného konania - závlahový systém - Agrocontract Mikuláš, a.s.
Verejná vyhláška - príjazdová komunikácia k nájomným bytom
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén
Registrácia ošípaných
Voľby prezidenta SR - A Szlovák Köztársaság elnökének választása
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
Nasledovné zasadnutie OZ: 2.4.2019 o 17:00 na obecnom úrade
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: