• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente - Plán udržateľnej mobility NSK

Obec Pribeta, ako dotknutá obec, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona")

oznamuje verejnosti nasledovné:

Obstarávateľ – Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 NITRA doručil  Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona

Oznámenie o strategickom dokumente:

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja"


Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente doručiťdo 15 dní od zverejnenia oznámenia na adresu:
Okresný úrad  Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štefánikova tr. 69

949 01 Nitra

v Pribete, 10.4.2019

                                                                                  

Norbert Zsitva, starosta obce


Zoznam aktualít

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka MŠ Pribeta
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán udržateľnej mobility NSK
FOTOSÚŤAŽ - FOTÓPÁLYÁZAT!
Verejná vyhláška - nájomné byty 6 b.j. - stavebné povolenie
Materská škola - oznámenie o začatí stavebného konania
Úroveň vytriedenia
Verejná vyhláška - začatie územného konania - závlahový systém - Agrocontract Mikuláš, a.s.
Verejná vyhláška - príjazdová komunikácia k nájomným bytom
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén
Registrácia ošípaných
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: