• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Wifi pre Teba v obci Pribeta

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre teba v obci Pribeta

ITMS2014+: 311071V364

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Miesto realizácie: Obec Pribeta (okres Komárno)

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 000,00 EUR

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

1. Obecný úrad, Hlavná 113, 946 55 Pribeta- 1 externý a 1 interný prístupový bod, ktorý bude umiestnený na chodbe na 1NP a bude slúžiť návštevníkom obecného úradu

2. Knižnica v kultúrnom dome - Hlavná 621/113, 94655 Pribeta, verejné prístupné miesto - 1 externý a 1 interný prístupový bod. Interný prístupový bod bude umiestnený v knižnici a bude slúžiť návštevníkom knižnice - knižnica je verejne prístupným miestom.

3. Futbalové ihrisko, Športová, 946 55 Pribeta- 1 externý prístupový bod

4. Park pri Reformátskom kostole, číslo parcely 956/1, Pribeta- 1 externý prístupový bod

5. Park Milénium, číslo parcely 92, Pribeta - 1 externý prístupový bod

6. Park - číslo parcely 2214/1, Pribeta - 1 externý prístupový bod

7. Park - križovatka ulíc Rubanská a Mierová, číslo parcely 2215/1, Pribeta - 1 externý prístupový bod

8. Oddychová- parková zóna Pribeta, číslo parcely 12, Pribeta - 1 externý prístupový bod.

Aktuálny stav realizácie projektu: prebieha kontrola verejného obstarávania.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Zoznam aktualít

Zápis detí do materskej školy
Informácie ku koronavírusu
Verejná vyhláška - územné konanie - rozhodnutie - INS_FTTH_HURB_04_PRBE_Pribeta
Wifi pre Teba v obci Pribeta
Okliesnenie stromov
Voľby do NR SR - 29.2.2020
Úroveň vytriedenia
Nasledovné zasadnutie OZ: 29.4.2020 o 17:00 v kultúrnom dome
Registrácia ošípaných
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: