• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zápis detí do materskej školy

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 30.4.2020 do 31.5.2020 bez osobnej prítomnosti rodičov a detí. Preto ak prejavíte záujem zapísať Vaše dieťa do našej materskej školy, prosím vyplňte prihlášku , ktorú nájdete na našej web stránke www.mspribeta.edupage.org a facebookovej stránke www.facebook.com/Materská-škola-Pribeta-210661292293358/  a zašlite poštou na adresu našej materskej školy: Materská škola Pribeta, Kvetná 39, 94655 Pribeta do konca mája 2020.

1.Podmienky prijímania detí do MŠ:
- do materskej školy sa prijímajú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov,
- prednostne deti s odloženou šk. dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku.
2. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ :
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov Vám zašleme poštou najneskôr do 30. júna 2020.
Podrobnejšie informácie o našej MŠ a Školský poriadok nájdete na našej web stránke: www.mspribeta.edupage.org

Tešíme sa na Vás.

Renáta Kmetyóová, riaditeľka MŠ Pribeta


Zoznam aktualít

Zápis detí do materskej školy
Informácie ku koronavírusu
Verejná vyhláška - územné konanie - rozhodnutie - INS_FTTH_HURB_04_PRBE_Pribeta
Wifi pre Teba v obci Pribeta
Okliesnenie stromov
Voľby do NR SR - 29.2.2020
Úroveň vytriedenia
Nasledovné zasadnutie OZ: 29.4.2020 o 17:00 v kultúrnom dome
Registrácia ošípaných
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: