• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014

Za starostu obce Pribeta na volebné obdobie 2014-2018 bol zvolený:
Kandidát Počet hlasov
3. Jozef Koša, 68 r., starosta, MOST – HÍD 574
Ostatní kandidáti podľa počtu platných hlasov:
4. Marián Križan, Ing., 39 r., autorizovaný stav. inžinier, nezávislý kandidát 247
1. Jozef Basternák, 36 r., vedúci dielne, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 214
2. Imrich Bálint, 51 r., vodič autobusu, nezávislý kandidát 159
5. Andrea Šukolová, Mgr., 31 r., administratívna pracovníčka, nezávislý kandidát 126

               

                  

Za poslancov OZ Pribeta na volebné obdobie 2014-2018 boli zvolení:
Kandidát Počet hlasov
25. Norbert Zsitva, 47 r., technológ, zástupca starostu, SMK-MKP 644
23. Zoltán Zahorcsek, 45 r., poľnohospodársky technik,  SMK-MKP 577
6. Attila Bíró, 44 r., zootechnik, MOST - HÍD 513
15. Lambert Sukola, 54 r., staviteľ, MOST – HÍD 504
12. Marián Križan, Ing., 39 r., autorizovaný stav. inžinier, nezávislý kandidát 471
16. Anita Sukolová, Mgr., 25 r., pedagóg, SMK-MKP 465
2. Zlatica Ádámková, 59 r., predsedkyňa družstva, MOST - HÍD 445
5. Koloman Benda, 53 r., rehabilitačný pracovník, SMK-MKP 416
10. Endre Kovács-Csomor, Mgr., 44 r., pedagóg, SMK-MKP 408
Náhradníci:
3. Jozef Basternák, 36 r., vedúci dielne, SMK-MKP 394
7. Zoltán Harcsa, 37 r., zdravotný asistent, MOST - HÍD 380
13. Elemír Ölveczky, 60 r., technik, SMK-MKP 368
24. Juraj Zeller, 33 r., živnostník, nezávislý kandidát 365
17. Michal Szabó, 42 r., opravár elektrických spotrebičov, SMK-MKP 365
4. Imrich Bálint, 51 r., vodič autobusu, nezávislý kandidát 338
9. Imrich Kecskés, 52 r., podnikateľ, MOST - HÍD 323
8. Milan Kaplocký, Ing., 64 r., zootechnik, MOST - HÍD 308
11. Zoltán Králik, 48 r., stolár, nezávislý kandidát 303
18. Zuzana Szabóová, 44 r., predavačka, MOST - HÍD 272
1. Kristína Ádámková, 22 r., študent,SMK-MKP 260
14. Jozef Pinke, 42 r., inštalatér, nezávislý kandidát 243
21. Vojtech Uzsák, 45 r., živnostník, MOST – HÍD 222
19. Tibor Tégláš, 45 r., podnikateľ, MOST - HÍD 218
20. Renáta Tornócziová, 45 r., signalistka, OKS 201
22. Tomáš Veszprémi, 38 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát 110

Zoznam aktualít

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014
VIZUALIZÁCIA PLÁNOVANÉHO HLAVNÉHO NÁMESTIA - AZ ÚJ FŐTÉR LÁTVÁNYTERVE
KALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU - ROK 2018

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: